Welkom op de website van Huurders Vereniging Woonbelang
Welkom op de website van Huurders Vereniging Woonbelang
Huurders Vereniging Woonbelang
Huurders Vereniging Woonbelang


Huurders Vereniging Woonbelang 

HV Woonbelang staat voor het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van wonen en woonomgeving, het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving. Belangrijkste overlegpartner in deze zaken is Oosterpoort Wonen als verhuurder van uw woning.

Huurdersvereniging Woonbelang heeft als onafhankelijke huurdersorganisatie sinds 1 januari 2015 contact met woningcorporatie Oosterpoort. Wij overleggen met Oosterpoort om deze een beeld te geven van wensen en behoeften van de huurders. We bespreken alle belangrijke onderwerpen, zoals het huurbeleid, de kwaliteit van onze woningen, de betaalbaarheid, de woonruimteverdeling en de huurovereenkomst. U kunt altijd bij ons terecht terecht wanneer u vragen of opmerkingen heeft.

HV Woonbelang is lid van de Nederlandse Woonbond.

Postbus 75
6560 AB  Groesbeek

info@hv-woonbelang.nl

(024) 397 62 54  (tussen 19.00 en 20.00 uur)

 

 

In memoriam Wim Bögels

 

Lees het in memoriam hier

 

 

Aan de teksten op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

WIJ ZOEKEN PER DIRECT NIEUWE BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS UIT DE GEMEENTE HEUMEN EN DE VOORMALIGE GEMEENTE UBBERGEN

Blijf niet aan de zijlijn staan maar word actieve huurder!

De missie voor de huurdersvereniging is het zijn van een belangenbehartiger voor alle huurders van Oosterpoort. Onze missie is om er mede er voor te zorgen dat er betaalbare, kwalitatief goede, en voldoende huurwoningen zijn.
LEES MEER
Onder het kopje “Nieuws” zullen regelmatig artikelen geplaatst worden die (mogelijk) interessant zijn voor u als huurder.
LEES MEER
Voor een specifieke belangenbehartiging kan het zinvol zijn dat huurders in een wooncomplex, buurt, straat of wijk zich organiseren in een bewonerscommissie.
LEES MEERGerelateerde websites