2 april 2019

De Nationale Ombudsman heeft een klacht gegrond verklaard over de manier waarop de Huurcommissie gegevens verstrekt in servicekostenprocedures.

De Huurcommissie verstrekt de gegevens in de vorm van de nota’s die de Huurcommissie van een verhuurder krijgt voor het verantwoorden van de in rekening gebrachte servicekosten niet meer als een huurder hierom vraagt. De enige mogelijheid om deze gegevens in te zien is persoonlijk op het kantoor van de Huurcommissie in Den Haag.

Bij de Nationale Ombudsman werd een klacht ingediend tegen deze nieuwe werkwijze. Een huurder kan zo niet niet meer controleren of de gegevens juist zijn. Op 28 maart werd de klager door de ombudsman in het gelijk gesteld.

De Huurcommissie krijgt van de Ombudsman een draai om de oren, zo blijkt uit de toelichting bij de uitspraak. ‘De Ombudsman vindt de huidige werkwijze van de Huurcommissie niet behoorlijk en in strijd met het vereiste van fair-play. De Huurcommissie waarborgt niet voldoende dat partijen kennis kunnen nemen van de informatie die van belang kan zijn voor het verdedigen van hun standpunt of  het bestrijden van het standpunt van de tegenpartij.’

‘Het is daarvoor niet voldoende dat de Huurcommissie de mogelijkheid biedt om die informatie oip haar kantoor in te zien. Een huurder moet daarvoor immers naar Den Haag reizen. Dit past niet bij een overheid die toegankelijk wil zijn voor iedere burger. Ook past het niet bij de laagdrempelige rechtsgang die een procedure bij de Huurcommissie huurders biedt’, aldus het rapport van de ombudsman.

De ombudsman beveelt de Huurcommissie dan ook aan om deze nieuwe werkwijze aan te passen. De Huurcommissie moet de ombudsman binnen drie maanden laten weten of zij de aanbeveling opvolgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *