Verzet tegen gasloos maken van woningen

19 april 2019

Huurders van Eigen Haard in Amsterdam die zich verzetten tegen het gasloos maken van hun woningen hebben gelijk gekregen van de rechtbank. Volgens de rechter is het onduidelijk of de huurders opdraaien voor de kosten van de verduurzaming.

Woningcorporatie Eigen Haard wilde 157 sociale huurwoningen in Geuzenveld renoveren en nul-op-de-meter maken door middel van goede isolatie, zonnepanelen op het dak en warmtepompen. Daarmee zouden de woningen evenveel verbruiken als zij opwekken. Huurders betalen dan in plaats van een energierekening aan de energieleverancier, een vast bedrag aan de corporatie ter compensatie van het renoveren van de woning. Deze energieprestatievergoeding (EPV) is een middel voor corporaties om een deel van de investeringen in aardgasvrij terug te halen. Er is echter onvoldoende garantie dat huurders en niet op achteruit gaan.

Overigens zijn er hoopvolle experimenten gaande met waterstofgas, vanuit de netbeheerders, de TU Delft en energiemaatschappijen. Daardoor zou de noodzakelijke dure warmtepomp kunnen komen te vervalen.

Het is echter deze energieprestatievergoeding waar de rechtbank in Amsterdam over valt. De rechter ziet onvoldoende garantie in het plan van Eigen Haard dat de isolatie zoveel energiebesparing oplevert dat de woonlasten hetzelfde blijven. Daar zijn twijfels over omdat Eigen Haard niet de muren en vloeren tussen de appartementen zou isoleren. Wellicht zijn de huurders straks alsnog aangewezen op extra elektrische verwarming met alle kosten van dien. Er is daarom onvoldoende garantie dat de woonlasten van deze huurders niet stijgen. De rechter staat er ook bij stil dat het om huurders met een kleine portemonnee gaat.

Volgens de Woonbond zou er zo snel mogelijk een woonlastenwaarborg moet komen voor woningen die door de verhuurder van het gas af worden gehaald. Een woonlastenwaarborg is in 2016 al toegezegd door toenmalig minister Blok. Daarin zou wettelijk worden geregeld dat bij dit soort ingrijpende verbouwingen de huurder in het minst gunstige geval in ieder geval niet méér zou gaan betalen dan voorheen. Eigen Haard kwam nu wel zelf met het voorstel voor een woonlastenwaarborg maar die bood kennelijk onvoldoende zekerheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *