Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden 0p 80-jarige leeftijd van ons oud bestuurslid

Wim Bögels

Wim was als bestuurslid van voormalig huurdersvereniging Het Tegenwicht, met een timmermansoog, met hart en ziel betrokken  bij de belangen van de huurders.  Dat deed hij op zijn eigen wijze, direct en door praktisch aan het werk te gaan. En altijd met humor.

Van zijn jarenlange ervaring en inzet  als bestuurslid en als deelnemer aan vele bewoners- en projectcommissies  hebben wij en de huurders mogen profiteren.

Zijn laatste grote project als bestuurslid van Het Tegenwicht,  waarvoor hij zich enorm heeft ingezet, was de sloop en nieuwbouw van Stekkenberg West. Wim was als lid van de klankbordgroep, de oren en ogen van de bewoners en stond hen met raad en daad bij.

Wim wij en de huurders zijn je heel veel dank verschuldigd.

Wij verliezen in Wim een deskundige, gedreven  en humorvol bestuurder

Bestuur en leden Huurders Vereniging Woonbelang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *