Bewonersparticipatie HV Woonbelang - GroesbeekBewonerscommissies

Voor een specifieke belangenbehartiging kan het zinvol zijn dat huurders in een wooncomplex, buurt, straat of wijk zich organiseren in een bewonerscommissie. HV Woonbelang ondersteunt bewonerscommissies in hun overleg met Oosterpoort.

Wij geven commissieleden de mogelijkheid zich te scholen in vaardigheden als vergaderen, onderhandelen en adviezen schrijven. Het Protocol Bewonerscommissies maakt deel uit
van de Samenwerkingsovereenkomst.
Dit protocol biedt een helder overzicht van wederzijdse rechten en plichten.