Bewonersparticipatie HV Woonbelang - GroesbeekBewonerscommissies

Voor een specifieke belangenbehartiging kan het zinvol zijn dat huurders in een wooncomplex, buurt, straat of wijk zich organiseren in een bewonerscommissie. HV Woonbelang ondersteunt bewonerscommissies in hun overleg met Oosterpoort.

Wij geven commissieleden de mogelijkheid zich te scholen in vaardigheden als vergaderen, onderhandelen en adviezen schrijven. Wij volgen hierin het voorbeeld-reglement voor een bewonerscommissie van De Woonbond. Dit reglement biedt een helder overzicht van wederzijdse rechten en plichten.