Controleer de huurverhoging

Veel huurders hebben de jaarlijkse huurverhoging inmiddels op de mat gehad. De jaarlijkse huurverhoging moet in de sociale huursector aan […]

Afspraken huurbevriezing en huurverlaging specifiek maatwerk in Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er specifiek maatwerk komt voor huurders die relatief te duur wonen. Aedes en […]

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Wijziging huursomstijging woningcorporaties

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de gemiddelde huurverhoging (maximale huursomstijging) voor woningcorporaties […]