Welkom op de website van Huurders Vereniging Woonbelang
Welkom op de website van Huurders Vereniging Woonbelang
Huurders Vereniging Woonbelang
Huurders Vereniging Woonbelang
Gemeente Berg en Dal en Heumen

LOGO DEF GEBOGEN JPG

Huurders Vereniging Woonbelang
Postadres: Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
E-mail:
info@hv-woonbelang.nl
Website:
www.hv-woonbelang.nl
Lid van de Woonbond

 

ALGEMENE VERGADERING LEDEN

dinsdag 29 november 20.00 uur

De Mallemolen te Groesbeek

koffie/thee met vlaai en drankje met snacks

 

 

Het is weer zover! De jaarlijkse Algemene Vergadering van HV Woonbelang voor haar leden is aanstaande! 

Het bestuur van Huurders Vereniging Woonbelang nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering op dinsdag 29 november a.s. om 20.00 uur in de grote zaal van De Mallemolen te Groesbeek.

 

Ook dit jaar staan er op de agenda interessante punten voor zowel leden alsook voor HV Woonbelang zelf.

 

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

19.30 uur          Ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai

20.00 uur          1e deel Algemene Vergadering (zie hieronder agenda)

21.00 uur          Pauze met drankje

21.15 uur          2e deel Algemene Vergadering

22.00 uur          Afsluiting en aansluitend drankje en hapje

 

Agenda Algemene Vergadering:

1.         Opening en vaststelling agenda

2.         Mededelingen

3.         Vaststelling verslag algemene vergadering 20 oktober 2021

4.         Herbenoeming bestuursleden:

            Branko Petkovsek (einde termijn 10 december 2022)

            Martien Geurts (einde termijn 15 april 2023)

            Jan Rutten (einde termijn 15 april 2023)

5.         Vaststelling financieel jaarverslag 2021

6.         Vaststelling secretarieel jaarverslag 2021

7.         Vaststelling begroting 2023

8.         Vaststelling werkplan 2023

9.         Kascontrole over 2021

PAUZE

10.       Verwelkoming nieuwe bewonerscommissies KF2 en Koningsholster

11.       Informatie bewonerscommissies: Chopinstraat, Ericastraat en Spoorzicht

12.       Rondvraag

13.       Sluiting

 

Vanwege beschikbaarheid van plaatsen en de grootte van de zaal dient u zich uiterlijk 24 november 2022 telefonisch aan te melden bij Martien Geurts (024-3977114).

 

HV Woonbelang hoopt u allen in goede gezondheid te verwelkomen op dinsdag 29 november a.s. in De Mallemolen in Groesbeek en met elkaar een vruchtbare, ontspannen, gezellige avond te hebben! Hartelijke groet en tot de 29e!

 

Bestuur HV Woonbelang

Jan Rutten, Martien Geurts en Branko Petkovsek


Gezellige en nuttige ledenmiddag Huurders Vereniging Woonbelang

Eindelijk was het weer zover! Nadat HV Woonbelang bijna 2 jaar door de corona-pandemie haar leden niet kon ontmoeten, vond woensdag 20 oktober jl. de Algemene Vergadering voor de leden in De Mallemolen te Groesbeek plaats. Mede vanwege het vorig jaar niet kunnen houden van de ledenvergadering was gekozen om een aantrekkelijke en gevarieerde ledenmiddag te houden.

Alle bezoekers werden verwelkomd met een lekkere kop koffie of thee met heerlijke Limburgse vlaai, waarna de algemene ledenvergadering kon starten. Naast de gebruikelijke vaststelling van de financiële en secretariële jaarverslagen, begroting 2022 en werkplan 2022 werd vanuit de leden een aantal onderwerpen naar voren gebracht.

Belangrijke onderwerpen die besproken werden waren de mogelijke sloopplannen/renovatieplannen van de huurwoningen aan de Chopinstraat in Groesbeek en de Ericastraat in Malden. Vanuit de leden ter vergadering kwam ook naar voren dat communicatie vanuit de vorige directie van Oosterpoort veelal te wensen overliet en dat met de huidige nieuwe directie van Oosterpoort (aangetreden per 1 juni dit jaar) in korte tijd al een veel betere communicatie met de huurders tot stand gekomen is. Inmiddels zijn met ondersteuning van HV Woonbelang voor beide projecten bewonerscommissies in het leven geroepen die de belangen van de huurders zoveel mogelijk gaan vertegenwoordigen. Over de projecten Ericastraat en Chopinstraat werd een kleine video-impressie in de vergadering vertoond.

Minder goed nieuws is dat het voor wooncorporaties in 2022 weer mogelijk is een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.

Na de vergadering werden de bezoekers getrakteerd op een overheerlijk warm en koud buffet, fantastisch verzorgd door Hofmans Maaltijden & Catering uit Malden en begeleid door de mooie muzikale klanken van Lisette Cillessen op piano. Ook gaat grote dank en waardering uit naar de Mallemolen voor de zeer goede organisatie en het fijne contact.

HV Woonbelang vertegenwoordigt de huurders van Oosterpoort en woningzoekenden in de gemeenten Heumen en Berg en Dal. Kijk op website www.hv-woonbelang.nl om u aan te melden als lid. Ook kunt u zich aanmelden als bestuurslid om actief op te komen voor de belangen van de huurders!Huurders Vereniging Woonbelang Gemeente Berg en Dal en Heumen

HV Woonbelang staat voor het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van wonen en woonomgeving, het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving. Belangrijkste overlegpartner in deze zaken is Oosterpoort Wonen als verhuurder van uw woning.

Via overleg met Oosterpoort proberen wij er ondermeer voor te zorgen dat de huren betaalbaar blijven en uw woning goed wordt onderhouden.  Ook werken wij er aan mee dat er voldoende (betaalbare) woningen komen, er een  rechtvaardige woonruimteverdeling is en dat het prettig wonen is en blijft in uw wijk of buurt.

HV Woonbelang is lid van de Nederlandse Woonbond.

Postbus 75
6560 AB  Groesbeek

info@hv-woonbelang.nl

(024) 785 36 31

Aan de teksten op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

WIJ ZOEKEN PER DIRECT NIEUWE BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS

Blijf niet aan de zijlijn staan maar word actieve huurder!

De missie voor de huurdersvereniging is het zijn van een belangenbehartiger voor alle huurders van Oosterpoort. Onze missie is om er mede er voor te zorgen dat er betaalbare, kwalitatief goede, en voldoende huurwoningen zijn.
LEES MEER
Onder het kopje “Nieuws” zullen regelmatig artikelen geplaatst worden die (mogelijk) interessant zijn voor u als huurder.
LEES MEER
Voor een specifieke belangenbehartiging kan het zinvol zijn dat huurders in een wooncomplex, buurt, straat of wijk zich organiseren in een bewonerscommissie.
LEES MEER


Gerelateerde websites