Wordt een actieve huurder! U krijgt twee keer per jaar de Nieuwsflits en uw stem telt mee!

 

    Ondergetekende verleent tot wederopzegging aan Huurders Vereniging Woonbelang de machtiging om jaarlijks in juni de contributie (€ 6,-) per automatische incasso te innen.