Huurders Vereniging Woonbelang

Missie
De missie voor de huurdersvereniging is het zijn van een belangenbehartiger voor alle huurders van Oosterpoort. Onze missie is om er mede er voor te zorgen dat er betaalbare, kwalitatief goede, en voldoende huurwoningen zijn. Betaalbaarheid is voor huurders al jaren het belangrijkste onderwerp. Daarnaast wordt zeggenschap een belangrijk thema.

Visie
De huurdersvereniging wil groeien naar een zelfbewuste, onafhankelijke en sterke belangenbehartiger. Zelfbewust omdat wij weten wat er in onze achterban leeft, onafhankelijk omdat wij onze eigen keuzes maken, sterk omdat wij kennis van de volkshuisvesting en organisatie van de achterban koppelen aan de doelen die we nastreven. De huurdersvereniging is van en voor huurders: een organisatie waarin alle huurders die een bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging en participatie welkom zijn.

Doelstelling
De huurdersvereniging zal van betekenis zijn voor de huurders van Oosterpoort. Door de achterban van relevante informatie te voorzien en belangenbehartiger te zijn voor onze achterban, op basis van de overlegwet en het overleg met de gemeente Heumen en de gemeente Berg en Dal. Meer in contact treden met de achterban, slagvaardiger en professioneler zijn kernbegrippen in dit proces. Versterking en professionalisering maakt de huurdersvereniging een relevante en niet te negeren gesprekspartner voor Oosterpoort en gemeenten.